Kiper vozila

Vozila sa kiperskom nadgradnjom zapremine od 2 do 20 m³ sa istovaranjem pozadi ili trostranim istovaranjem

KIPER VOZILA

Prodres - Kiper sa dizalicom 2
Kiper vozilo sa hidrauličnom dizalicom i grabilicom zapremine 8 m3
Prodres - Kiper 5
Trostrano kiper vozilo zapremine 8 m3
Kiper
Kiper vozilo zapremine 20 m3
Kiper
Kiper vozilo zapremine 15 m3
Malo kipersko vozilo zapremine 3 m3
Malo kipersko vozilo zapremine 3 m3
Trostrani kiper zapremine 8 m3
Trostrani kiper zapremine 8 m3
Kiper vozilo zapremine 5 m3 sa dizalicom za kabasti otpad- PRODRES ATRIKOD
Kiper vozilo zapremine 5 m3 sa dizalicom za kabasti otpad- PRODRES ATRIKOD
Malo kipersko vozilo zapremine 3 m3 za sakupljanje lake frakcije
Malo kipersko vozilo zapremine 3 m3 za sakupljanje lake frakcije
Kiper vozilo zapremine 12 m3
Kiper vozilo zapremine 12 m3
Kiper vozilo zapremine 8 m3
Kiper vozilo zapremine 8 m3
Kiper sa dizalicom, plugom i posipačem soli za zimsku službu 1
Kiper sa dizalicom, plugom i posipačem soli za zimsku službu 1
Kiper sa dizalicom, plugom i posipačem soli za zimsku službu 2
Kiper sa dizalicom, plugom i posipačem soli za zimsku službu 2
Kiper sa dizalicom, plugom i posipačem soli za zimsku službu 3
Kiper sa dizalicom, plugom i posipačem soli za zimsku službu 3
Kipersko vozilo sa mogućnošću trostranog kipovanja zapremine 4,5m3
Kipersko vozilo sa mogućnošću trostranog kipovanja zapremine 4,5m3