Vozila za odvoz smeća malog kapaciteta

Vozila za odvoz smeća (autosmećari) zapremine od 3 – 24 m³ sa dodatnim opcijama/aplikacijama pranje kontejnera, dodatni automat za pražnenje velikih SKIP kontejnera, dizalicama za pražnjenje podzemnih kontejnera

VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA MALOG KAPACITETA

Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa pražnjenjem putem istiskivanja otpada
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa pražnjenjem putem istiskivanja otpada
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa pražnjenjem putem istiskivanja otpada
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa pražnjenjem putem istiskivanja otpada
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem/ kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem/ kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip MS sa vertikalnim pražnjenjem / kipovanjem