Vozila za odvoz smeća

Vozila za odvoz smeća (autosmećari) zapremine od 3 – 24 m³ sa dodatnim opcijama/aplikacijama pranje kontejnera, dodatni automat za pražnenje velikih SKIP kontejnera, dizalicama za pražnjenje podzemnih kontejnera