Vozila za odvoz smeća

Vozila za odvoz smeća (autosmećari) zapremine od 3 – 24 m³ sa dodatnim opcijama/aplikacijama pranje kontejnera, dodatni automat za pražnenje velikih SKIP kontejnera, dizalicama za pražnjenje podzemnih kontejnera

VOZILA ZA ODVOZ SMEĆA

Vozila za odvoz smeća malog kapaciteta
Vozila za odvoz smeća malog kapaciteta
Vozila za odvoz smeća srednjeg kapaciteta
Vozila za odvoz smeća srednjeg kapaciteta
Vozila za odvoz smeća velikog kapaciteta
Vozila za odvoz smeća velikog kapaciteta
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip APO po principu potisne ploče sa pokretnim usipnim košem i dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip APO po principu potisne ploče sa pokretnim usipnim košem i dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera