Vozila sa dizaličarskim uređajima

VOZILA SA DIZALIČARSKIM UREĐAJIMA

Prodres - Naknadna ugradnja dizalica
Vozilo za odvoz smeća sa dizalicom za pražnjenje podzemnih ili zvonastih kontejnera
Prodres - Autopodizač sa grajferom
Autopodizač podiznog kapaciteta 8,5 tona sa dizalicom za pražnjenje rasutog otpada
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Oil-Steel-korpas
Radna platforma za rad na visini
Hook-Loader
Rol kiper vozilo sa dizalicom za rasuti otpad
Vozilo za odvoz smeća 12m3 sa dizalicom za podzemne kontejnere i preklopnim koritom
Vozilo za odvoz smeća 12m3 sa dizalicom za podzemne kontejnere i preklopnim koritom
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP sa dizalicom
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip R2P za pražnjenjenje podzemnih kontejnera sa dizalicom
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip R2P za pražnjenjenje podzemnih kontejnera sa dizalicom
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip R2P za pražnjenjenje podzemnih kontejnera sa dizalicom
Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip R2P za pražnjenjenje podzemnih kontejnera sa dizalicom
Vozilo za odvoz smeća sa dizaličarskim uređajem za pražnjenje podzemnih kontejnera
Vozilo za odvoz smeća sa dizaličarskim uređajem za pražnjenje podzemnih kontejnera
Vozilo za odvoz smeća sa dizaličarskim uređajem za pražnjenje podzemnih kontejnera
Vozilo za odvoz smeća sa dizaličarskim uređajem za pražnjenje podzemnih kontejnera