Autopodizači

Autopodizači za podizanje i transport SKIP kontejnera od 4-10 m³ kao i rolkipera podiznog kapaciteta od 8 do 25 tona

AUTOPODIZAČI

Autopodizač ATRIK tip SN16 podiznog kapaciteta 16 tona
Autopodizač ATRIK tip SN16 podiznog kapaciteta 16 tona
Autopodizač ATRIK tip SN 83 podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN 83 podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83 podiznog kapaciteta 8.5 tona sa izmenljivom nadgradnjom
Autopodizač ATRIK tip SN83 podiznog kapaciteta 8.5 tona sa izmenljivom nadgradnjom
Autopodizač ATRIK tip SN83T podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83T podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN6 podiznog kapaciteta 6 tona
Autopodizač ATRIK tip SN6 podiznog kapaciteta 6 tona
Autopodizač ATRIK tip SN32 podiznog kapaciteta 3-5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN32 podiznog kapaciteta 3-5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83T podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83T podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83T podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83T podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN 83 podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN 83 podiznog kapaciteta 8.5 tona
Autopodizač ATRIK tip SN83 sa montažno-demontažnom cisternom za vodu
Autopodizač ATRIK tip SN83 sa montažno-demontažnom cisternom za vodu