Kiper vozila

Vozila sa kiperskom nadgradnjom zapremine od 2 do 20 m³ sa istovaranjem pozadi ili trostranim istovaranjem

KIPER VOZILA

Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo zapremine 20m3 - ATRIK KIP 20
Kiper vozilo zapremine 20m3 - ATRIK KIP 20
Kiper vozilo zapremine 15m3 - ATRIK KIP 20
Kiper vozilo zapremine 15m3 - ATRIK KIP 20
Malo kipersko vozilo zapremine 3 m3 - ATRIK KIP 3
Malo kipersko vozilo zapremine 3 m3 - ATRIK KIP 3
Trostrani kiper zapremine 8 m3 - ATRIK KIP 8
Trostrani kiper zapremine 8 m3 - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo zapremine 5 m3 - ATRIK KIP 5
Kiper vozilo zapremine 5 m3 - ATRIK KIP 5
Kipersko vozilo zapremine 3 m3 - ATRIK KIP 3
Kipersko vozilo zapremine 3 m3 - ATRIK KIP 3
Kiper vozilo zapremine 12 m3 - ATRIK KIP 12
Kiper vozilo zapremine 12 m3 - ATRIK KIP 12
Kiper vozilo zapremine 8 m3 - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo zapremine 8 m3 - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo zapremine 8 m3 - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo zapremine 8 m3 - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo za zimsku službu - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo za zimsku službu - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo za zimsku službu - ATRIK KIP 8
Kiper vozilo za zimsku službu - ATRIK KIP 8
Kipersko vozilo - ATRIK KIP 4
Kipersko vozilo - ATRIK KIP 4
Kiper vozilo zapremine 7 m3 - ATRIK
Kiper vozilo zapremine 7 m3 - ATRIK
Kiper vozilo ATRIK KIP 6
Kiper vozilo ATRIK KIP 6
Kiper vozilo ATRIK KIP 5
Kiper vozilo ATRIK KIP 5
Kiper vozilo ATRIK KIP 6
Kiper vozilo ATRIK KIP 6
Kiper vozilo ATRIK KIP10
Kiper vozilo ATRIK KIP10
Kiper vozilo ATRIK KIP 10 sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP 10 sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 14
Kiper vozilo ATRIK KIP 14
Kiper vozilo ATRIK KIP 6
Kiper vozilo ATRIK KIP 6
Kiper vozilo ATRIK KIP 14
Kiper vozilo ATRIK KIP 14
Kiper vozilo ATRIK KIP 18
Kiper vozilo ATRIK KIP 18
Kiper vozilo ATRIK KIP 2 sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP 2 sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 8
Kiper vozilo ATRIK KIP 5 sa dizalicom
Kiper vozilo ATRIK KIP 5 sa dizalicom