Autocisterne

Autocisterne za čišćenje kanalizacionih sistema različitog kapaciteta.

AUTOCISTERNE

Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip PRO za čišćenje kanalizacionih mreža sa zaštitom u slučaju niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip PRO za čišćenje kanalizacionih mreža sa zaštitom u slučaju niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip PRO za održavanje kanalizacionih sistema
Autocisterna ATRIK tip PRO za održavanje kanalizacionih sistema
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet sa oklopom u vidu zaštite od niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet sa oklopom u vidu zaštite od niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip FE za crpljenje otpadnih voda i mulja sa izmenljivom nadgradnjom
Autocisterna ATRIK tip FE za crpljenje otpadnih voda i mulja sa izmenljivom nadgradnjom
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za održavanje kanalizacionog sistema - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za održavanje kanalizacionog sistema - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za pražnjenje i čišćenje kanalizacionih sistema - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za pražnjenje i čišćenje kanalizacionih sistema - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip FE za sakupljanje (usisavanje) i odvoz fekalija
Autocisterna ATRIK tip FE za sakupljanje (usisavanje) i odvoz fekalija
Autocisterna ATRIK tip FE za čišćenje atmosferskih i kanalizacionih sistema
Autocisterna ATRIK tip FE za čišćenje atmosferskih i kanalizacionih sistema
Autocisterna ATRIK tip PRE za čišćenje kanalizacionih mreža sa zaštitom u slučaju niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip PRE za čišćenje kanalizacionih mreža sa zaštitom u slučaju niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - sa oklopom u vidu zaštite od niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - sa oklopom u vidu zaštite od niskih temperatura
Autocisterna ATRIK tip FE za sakupljanje (usisavanje) i odvoz fekalija
Autocisterna ATRIK tip FE za sakupljanje (usisavanje) i odvoz fekalija