Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip R2P RRM sa ručnim pranjem kontejnera i kanti te dodatnim automatom za odvojeno pražnjenje kanti

Vozilo za odvoz smeća ATRIK tip R2P RRM sa ručnim pranjem kontejnera i kanti te dodatnim automatom za odvojeno pražnjenje kanti