Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže - kanal jet

Autocisterna ATRIK tip KA za čišćenje kanalizacione mreže – kanal jet