Autopodizač ATRIK tip SN83 podiznog kapaciteta 8.5 tona sa izmenljivom nadgradnjom

Autopodizač ATRIK tip SN83 podiznog kapaciteta 8.5 tona sa izmenljivom nadgradnjom