Vozilo za odvoz nepropisno parkiranih vozila ATRIK tip PA

Vozilo za odvoz nepropisno parkiranih vozila ATRIK tip PA